## Tính năng độc đáo ##

 [Vùng đất thần tiên, Trận chiến lịch sử]
Câu chuyện anh hùng độc đáo, các anh hùng lãnh đạo từ các phe phái khác nhau và tiêu diệt các thế lực tà ác!

 [Một thế giới, một máy chủ]
Đánh bại quái vật, thu thập tài nguyên, cướp bóc người chơi khác và chia sẻ máy chủ và chơi với những người chơi từ khắp nơi trên thế giới.

 [Hệ thống xây dựng thành phố]
Trại thám hiểm, tiền đồn, pháo đài hay lâu đài?
Hàng tấn phong cách thiết kế tùy thuộc vào bạn để lựa chọn, sản xuất tài nguyên, huấn luyện quân đội, khám phá nghệ thuật phức tạp và làm cho vương quốc của bạn trở nên mạnh mẽ.

 [Don mài xay, lấy nó Exp. thời gian]
Sản xuất cấp dài không hoạt động, không bao giờ tụt hậu.

 [Chọn từ hơn 100 anh hùng sử thi]
4 phe phái, 20 chủng tộc, hơn 100 anh hùng!
Tấn anh hùng tưởng tượng với phong cách chiến đấu khác nhau. Phát triển? Hay để chinh phục?