Cùng tìm hiểu các tính năng trước khi quyết định mua tài khoản TradingView Premium tại EnvilStore nhé

Gói dịch vụ cho mọi cấp độ mong muốn

Với những diễn giải sâu sắc thành cơ hội. Chúng tôi sẽ giúp bạn giao dịch và đầu tư tốt hơn ngay từ đầu

Tính năng cơ bản:

 • Các biểu đồ bắt đầu cho tất cả
 • Bao gồm dữ liệu thị trường trên toàn thế giới
 • Bộ lọc đa năng
 • Trên 50 công cụ vẽ thông minh
 • trên 100k+ chỉ báo kỹ thuật
 • 12 loại biểu đồ tùy chỉnh được
 • Kiểm tra lại các chiến lược kinh doanh

Tính năng Pro

 • 5 chỉ báo trong mỗi biểu đồ
 • 2 biểu đồ trong một cửa sổ
 • 10 cảnh báo từ phía máy chủ
 • Không quảng cáo
 • Chỉ số hồ sơ khối lượng
 • Khoảng Thời gian tùy chỉnh
 • Nhiều danh sách theo dõi nâng cao
 • Thanh phát lại trên các thanh trong ngày

Tính năng Pro Plus

 • 10 chỉ báo trong mỗi biểu đồ
 • 4 biểu đồ trong một bố cục
 • 30 cảnh báo từ phía máy chủ
 • Các biểu đồ trong ngày
 • Biểu đồ dựa trên công thức tùy biến
 • Trích xuất dữ liệu biểu đồ
 • Chỉ báo trên chỉ báo

Tính năng Premium

 • 25 chỉ báo trong mỗi biểu đồ
 • 8 biểu đồ trong một bố cục
 • 400 cảnh báo từ phía máy chủ
 • Khoảng thời gian tính theo giây
 • Cảnh báo không bị hết hạn
 • Hơn 4x dữ liệu trên biểu đồ (20k thanh)
 • Xuất bản các chỉ báo chỉ hiển thị cho người được mời