ĐĂNG KÍ GIẢI ENVIL MASTER CHAMPIONSHIP - TỔNG GIẢI THƯỞNG 5.000.000Đ

Envil Master Championship - Season 1 - Đăng kí hoàn toàn miễn phí

---- Điều Kiện Tham Gia ----
 Logo team
 Các thành viên phải có full nametag

➡️ Link đăng kí : https://forms.gle/h9rTYFQgGyDcqetE6


VÒNG LOẠI:


CHUNG KẾT


---- Thời gian ----
➡️ Vòng bảng 19h30 thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
Bắt đầu từ 16/08/2019
➡️ Chung kết : 30/08/2019

➡️ Group nhận thông báo:

https://www.facebook.com/groups/419494978685231
https://discord.gg/p66NnaX

Tags: EMC-SEASON1