Kết nối game thủ

TRANG MUA GAME STEAM

Truy cập: http://store.steampowered.com

Cấu hình đề nghị

Ngày phát hành

 • 01

  Truy cập đường link http://store.steampowered.com chọn game cần mua

 • 02

  Copy game cần mua dán vào ô báo giá và click báo giá

 • 03

  Chọn game click đặt hàng và thanh toán

 • 04

  Nhận game bằng cách kiểm tra email và trong quản lý đơn hàng của bạn

Lưu ý: Bạn cần có 1 tài khoản mua hàng tại envilstore.com để mua hàng vui lòng đăng ký thành viên của website